Malowniczy, zaprojektowany w stylu angielskim park, wzdłuż kilku stawów na rzece Trzemnej.

Kilka zdjęć

Jeden z najstarszych i największych parków pałacowych. Założony w stylu angielskim, w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami byli hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński, oraz zatrudniony przez nich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Gołuchowski park jest znakomitym przykładem ogrodów naturalistycznych, wzbogaconych kolekcjami dendrologicznymi. Teren tego parku-arboretum obejmuje blisko 3 kilometrowy odcinek Doliny Rzeki Trzemnej (pot. Ciemnej), dopływu Prosny, a jego obszar wynosi około 160 ha. Więcej tutaj.